28.09.2015.

 Iako je provobitno bilo zamišljeno da se održi demonstracija mašina u radu, zbog veoma loših vremenskih uslova Demo show - FPM Agromehanika - Solis je nažalost ovog puta morao biti predstavljen u vidu stacionarne izložbe.

Veliku pomoć u organizaciji ove manifestacije pružio je i naš lokalni partner Jugometal DOO iz Svilajnca.