26.10.2018.

 Poštovani,

FPM Agromehanika, kao ovlašćeni distributer traktora marke Solis sa zadovoljstvom Vas obaveštava da je naš partner iz Indije, kompanija Sonalika, izašla sa novom inovacijom na Solis traktorima koju ovom prilikom delimo sa Vama.
U pitanju je novi asortiman menjača, tzv. "SWIFT SHIFT" menjač. Ova inovacija je u skladu sa potrebama krajnjih kupaca, u cilju još ekonomičnije i jednostavnije upotrebe traktora. 
U odnosu na dosadašnje menjače, inovacija se ogleda u tome 
da je drastično smanjen napor pri promeni stepena prenosa od strane vozača. Kod novih "SWIFT SHIFT" menjača, spotrebna sila od strane vozača pri promeni stepena prenosa je smanjena na 1/3 u odnosu na silu potrebnu kod dosadašnjih menjača, tj. ranija sila od 15kg smanjen je kod "SWIFT SHIFT" menjača na samo 5kg. 
Nadamo se da će ovo inovativno rešenje, pomoći krajnjim korisnicima u svakodnevnom radu.
Vaša FPM Agromehanika