Nazad na kategoriju proizvoda
Usluge termičke obrade

Usluge termičke obrade

Termička obrada

Kompanija „Agromehanika“ u Boljevcu , procese termičke obrade radi na najsavremenoj opremi poznatog Nemačkog proizvođača Ipsen.  Oprema koristi najsavremenija tehnička rešenja u polju termičke obrade koji omogućavaju programirano vođenje procesa, automatsko regulisanje i upravljanje procesa, kao i dokumentovane izveštaje toka procesa.

Agromehanika, poseduje sertifikat IATF 16949 za proces termičke obrade. Specijalizovana je za pružanje različitih usluga termičke obrade:

  • Cementacija
  • Poboljšanje
  • Karbonitriranje
  • Žarenje

                                    

 Cementacija  predstavlja proces kod koga se površina čelika obogaćuje ugljenikom sa ciljem da se formira površinski  sloj koji će nakon kaljenja biti znatno tvrđi od osnovnog materijala. Dobijeni površinski sloj čelika je znatno otporan na habanje dok  jezgro materijala  poseduje izuzetnu žilavost. Zbog takvih osobina, proces cementacije se najčešće primenjuje kod delova koji su izloženi dinamičkom i udarnom opterećenju. Cementaciji se podvrgavaju niskougljenični čelici sa sadržajem do 0,2 % C i legirani čelici sa 0,08- 0,2 % C. Cementirani sloj može sadržati oko 0,8-0,9% C, najviše do 1,1 %C.

Proces cementacije se odvija sledećim redosledom, cementacija, zatim se radi kaljenje i na kraju popuštanje. Dubina cementiranog sloja se kreće od 0,8-2mm. Proces se odvija u zaštićenoj atmosferi. Prednost gasne cementacije u odnosu na druge vrste je svakako kreće vreme procesa, praćenje i regulisanje parametara u toku procesa, čistiji postupak.

Agromehanika proces gasne cementacije radi u Ipsenovim pećima čije su dimenzije 610x910x760mm.

Najčešći delovi koji se cementiraju su uglavnom zupčanici, vratila, osovine i razni drugi delovi .

Neki od čelika koji se koriste za cementaciju su:

  JUS           DIN

Č.4320     1.7131

Č.4321     1.7147

Č.5420     1.5919

Č.5421     1.5920

 

 

Poboljšanje

Poboljšanje je proces  koji se sastoji od kaljenja i visokotemperaturnog popuštanja. Proces podrazumeva zagrevanje čelika do temperature potrebne za kaljenje, nakon čega se vrši brzo hlađenje kako bi se dobila martenzitna struktura  čelika. Kako bi se eliminisala krtost koja je nastala prilikom kaljenja, čelik se podvrgava visokotemperaturnom  popuštanju. U zavisnosti od zahteva, temperatura popuštanja može biti promenljiva.

Kompletan proces poboljšanja u Agromehanici  radi se u pećima sa zaštitnom atmosferom čije su dimenzije 610x910x760mm, što sprečava oksidaciju čelika i razugljeničenje okaljene površine.

Cilj procesa poboljšanja je usklađivanje mehaničkih osobina materijala sa zahtevima koji se traže u eksploataciji. Poboljšanjem se postiže povećanje zatezne ćvrstoće,  granice tečenja, žilavosti, dinamičke ćvrstoće, tvrdoće.  Proces poboljšanja nalazi  najveću primenu kod raznih delova kao što su: vijčana roba, razne osovine, delovi namenjeni za upotrebu za poljoprivredne, građevinske mašine  i td.

 

                              

Neki od čelika koji se koriste za poboljšanje su:

JUS               DIN

Č.1530        1.0503

Č.1531        1.1191

Č.1730        1.0601

Č.1731        1.1221

Č.4730        1.7218

Č.4732        1.7225

Č.4830        1.8159

 

Karbonitriranje

Kod procesa karbinitriranja u površinu čelika se istovremeno uvode atomi  ugljenika i azota. Za razliku od cementacije kod karbonitriranja se dobijaju veće površinske tvrdoće koje se mogu kretati i do 65 HRC.

Proces karbonitriranja u Agromehanici se odvija  u gasovitoj sredini koja se sastoji iz gasa koji sadrži ugljenik i amonijak. Radni prostor gasne komore je 610x910x760mm. Nakon  difuzije ugljenika i azota, radi se niskotemperaturno popuštanje . Dubina karbonitriranog sloja je 0,1-do 0,8 m, nije preporučljivo raditi zahteve sa većim dubinama jer dolazi do raznih defekata u kristalnoj rešetci  celika i lošim mehaničkim osobinama.

Karboniraranje se radi na delovima koji su složenog oblika i namena.  Proces karbonitriranja se primenjuje kod istih materijala kao i kod nitriranja ali isto tako i kod nelegiranih čelika .

 

Žarenje

Agromehanika, u procesu termičke obrade ima mogućnost vršenja sledećih postupaka žarenja:

  • Meko žarenje
  • Normalizaciono žarenje
  • Stabilizaciono žarenje
  • Rekristalizacija

Žarenjem se smanjuje tvrdoća čelika, uklanjaju zaostali naponi nakon zavarivanja, uklanjaju se se naponi koji nastaju  u procesu mehaničke obrade.

 Najsavremenija oprema za termičku obradu pruža mogućnost dobijanja izveštaja o kontroli procesa i parametara, dijagrama toka procesa. 

Praćenje i ispitivanje kvaliteta termičke obrade radi se u savremenoj i dobro opremljenoj laboratoriji na najsavremenijim uređajima za kontrolu( Vikers, Rokvel, Brinel aparat, metalografski mikroskop za kontrolu metalografske strukture čelika.  

                            

 

     

Foto & Video galerija