FPM AGROMEHANIKA je osnovana 10.novembra 1961.godine kao proizvođač auto delova i pribora za auto industriju.Krajem 60-tih godina izgrađena je nova proizvodna hala od 800m2, izgrađena je upravna zgrada, nabavljene su univerzalne mašine za struganje, glodanje, bušenje i brušenje i izgrađena je servisna radionica. Zahvaljujući tome osvajaju se novi proizvodi, pa se tako otpočinje sa proizvodnjom delova za motore FAMOS – Sarajevo i RABA MAN – Mađarska.

 Saradnja sa IMT FMM – Knjaževac u proizvodnji priključaka za motokultivatore po licenci AGRIA WERKE – SR Nemačka zaključena je 1974.godine. Fabrika se tada potpuno preorijentiše na proizvodnju poljoprivrednih mašina i u tom cilju realizovano je više investicija: izgrađena je nova proizvodna hala od 3000m2, energetska stanica, trafostanica, restoran za radnike, instaliriane su linije šipkastih i čeonih automatskih strugova, grupa mašina za spoljne i unutrašnje ozubljenje, ekscentar i hidraulične prese, oprema za alatnicu i oprema za termičku obradu i farbanje.


U sistem IMT – Beograd fabrika je ušla 1979.godine. Integracijom u IMT iskorišćeni su razvoj, marketing i prodajno-servisna mreža sistema za osvajanje većeg broja proizvoda.Visoka tražnja za našim proizvodima tokom 80-tih godina dovela je do daljih investicija u proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta: izgrađena je hala montaže od 1415m2, izgrađena je hala pripreme materijala od 800m2 sa zatvorenim skladišnim prostorom od 720m2, hala montaže motornog programa od 840m2, objekat za planiranje, upravljanje i praćenje proizvodnje i rekonstruisana upravna zgrada površine 1088m2, instalirana je linija za proizvodnju reznih elemenata za potrebe prve ugradnje i rezervnih delova kapaciteta 2 miliona jedinica,  nabavljena je specijalna mašina za obradu kućišta pogonskih mehanizama, nabavljeni su prvi numerički strugovi i specijalne mašine za obradu duplog prsta, instalirana je nova oprema za mašinsku obradu – numerički strugovi i glodalice, obradni centar, mašine za ozubljenje, univerzalne i specijalne brusilice i oprema za kontrolu.
 


Fabrika se dezintegriše iz sistema IMT-a 31.12.1991.godine, ali ostaje članica kompanije.
Iako su devedesete godine bile izuzetno teške za poslovanje, usled sankcija i rata u okruženju, naša fabrika je nastavila da osvaja nove proizvode i da dalje modernizuje kapacitete.

Promena privrednog ambijenta od 2000-te godine, dovela je do proširenja tržišta i kontinuiranog povećavanja učešća izvoza u ukupnoj prodaji. Kako bi što bolje odgovorili zahtevima tržišta uveden je sistem kvaliteta ISO 9001/2001. i uspostavljena je kooperacija sa firmama KUHN – Francuska, Breviglieri-Italija i AGRIA-Nemačka.


Polovinom 2007. godine izvršena je privatizacija, čime počinje najnovija etapa razvoja FPM Agromehanike, kao npr. Uvođenje  Sistema upravljanja kvalitetom prema standardu IATF 16949:2016, konstantno povećanje izvoza, izlaganje kompletnog proizvodnog programa na najvećim svetskim sajmovima poljoprivredne mehanizacije, kao što su Agritechnica Hannover, EIMA Bologna, SIMA Paris itd.