Misija
Zašto postojimo?
Da naše kupce učinimo ponosnim na njihov rad i jakim na svim poljima, tako što ćemo im obezbediti snažnu, pouzdanu i efikasnu poljoprivrednu mehanizaciju.
Tokom sprovođenja svih svojih aktivnosti FPM  uvek zadovoljava potrebe i zahteve zainteresovanih strana.
Nudimo i uvek ćemo našim kupcima nuditi visoki kvalitet proizvoda koji poseduje vrednosti iznad onih koje nude konkurentske organizacije.


Vizija
Gde vidimo sebe u budućnosti?
Želimo da budemo Korisnikov prvi izbor proizvođača, kada je u pitanju efikasnost, pouzdanost, jednostavnost u rukovanju i održavanju kao i snaga na svim poljima.
 
Želimo da budemo prvi izbor vrednih ljudi. Koristeći skoro 60 godina iskustva želimo da predstavljamo simbol jednostavnosti, pouzdanostii snage na svakom polju. Ponosni na činjenicu da smo danas jedan od vodecih proizvodjaca u regionu, postavili smo sebi cilj da u buducnosti postanemo jedan od vodecih proizvođača poljoprivredne mehanizacije u svetu.
Takođe, da dugoročnom poslovno-tehničkom saradnjom i kooperacijom sa Indijskim partnerom Sonalika lokalizuje proizvodnju određenih modela dvoosovinskih traktora za tržište Evrope, kao i da se uključimo u programe proizvodnje za potrebe automobilske industrije.
 
 
 • Rukovodstvo FPM AGROMEHANIKA D.O.O u skladu sa postavljenim ciljevima kvaliteta ostvaruje poboljšavanja i unapredjenja u svim procesima rada.
 • U svom radu FPM AGROMEHANIKA D.O.O se orijentiše na proizvode visokog kvaliteta koristeći savremenu opremu, nova tehnička i tehnološka dostignuća.
 • Na principima saradnje, uzajamnog poverenja i uvažavanja u našu politiku kvaliteta uključujemo i dobavljače.
 • Naš cilj je da primenom sistema menadžmenta kvalitetom na najbolji način zadovoljimo korisnike naših proizvoda i stalno unapredjujemo stepen njihovog zadovoljstva.
 • Unapređenje kvaliteta je zadatak svih zaposlenih, a stalna je obaveza rukovodstva da radi na formiranju svesti o kvalitetu putem kontinualnog obrazovanja i osposobljavanja zaposlenih u svim oblastima.
 • Razvijanje i očuvanje našeg položaja i prepoznatljivog poslovnog imidža na tržištu.
 • Stalno identifikovanje nedostataka u procesima rada i poslovanja i njihovo otklanjanje učešćem svih zaposlenih.
 • Obezbeđenje maksimalne informisanosti i komunikacije kroz informacioni sistem kao i kroz izveštaje i dokumenta koji proizilaze iz njega.
 • U realizaciji politike i ciljeva kvaliteta učestvuju svi zaposleni, s tim da primarnu ulogu i odgovornost ima rukovodstvo FPM AGROMEHANIKA D.O.O
 • Poslovnom politikom će se obezbediti stalno poboljšanje standarda zaposlenih, poboljšanje uslova rada i humanizacija rada.
 • Stalna saradnja sa lokalnom zajednicom i poboljšanje životnog standarda lokalnog stanovništva

Svi rukovodioci i ostalo zaposleno osoblje dužno je da se ponaša u skladu sa ovom politikom kvaliteta i da radi na ostvarenju ciljeva kvaliteta, koji iz nje proističu i kojima se ona ostvaruje.
 
Rukovodstvo  organizacije povremeno, a najmanje svake tri godine,  preispituje i usklađuje politiku kvaliteta sa interesima korisnika  i ostalih zainteresovanih stranaPOLITIKA KORPORATIVNE ODGOVORNOSTI

Opredeljeni smo da u potpunosti poštujemo zakonsku regulativu vezanu za uznemiravanje. Takođe, internim dokumentima sa kojima su upoznati svi zaposleni, jasno su definisani etički kodeks ponašanja zaposlenih koji isključuje diskriminaciju po bilo kom pitanju, kao i anti-koruptivna načela.

                                                                                                                                                                                       Direktor
01.06.2020. godine                                                                                                                                                Branislav Rajić