04.08.2019.

 Jednodnevna izložba, na sajmu "Dani kupine" u Ražnju, zajedno sa partnerom "Limes" iz Kruševca.