06.11.2020.

             Pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za dualno obrazovanje prof. dr Gabrijela Grujić posetila je kompaniju FPM Agromehanika, a pregovorima su prisustvovali vlasnik kompanije Ljubinko Gobeljić i predstavnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu – dekan dr Nenad T. Pavlović i prodekan za saradnju sa privredom dr Predrag Janković.

            Tema razgovora je bio način ubrzanog uključivanja mladih inženjera u sistem dualnih studija koje bi im obezbedile siguran posao odmah nakon završenih studija.

            Pomoćnica ministra izložila je sve benefite Zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju koji je usvojen 2019. godine, a odnose se na povećan fond sati učenja kroz rad u skladu sa studijskim programom, načinu kreiranja ugovor i novih studijskih programa koji bi bili u skladu sa savremenim tehnološkim razvojem i potrebama naše privreda.

            Vlasnik kompanije Ljubinko Gobeljić izrazio je dugoročnu potrebu za visokoškolskim kadrovima, a posebno mašinskim inženjerima, inženjerima metalurgije i elektrotehnike. Dekan Mašinskog fakulteta je pozdravio ovu odluku, a studenti će u najkraćem vremenskom periodu imati priliku da posete fabriku, sagledaju uslove i potpišu prve ugovore o saradnji.

           Razvojem dualnog obrazovanja i na nivou visokoškolskih ustanova pružamo i studentima mogućnost da u aktivnom procesu učenja kroz rad u kompaniji koji je deo studijskog programa i nosi deo ESPB bodova mogu da steknu veštinu upravljanja znanjima i da stečenim kvalitetom kompetencija budu odmah i zapošljivi, zaključila je pomoćnica ministra.