17.04.2024.

Naziv nabavke: Nabavka lasera za sečenje limova

Referentni broj:1581

 

Korisnik granta finansiran kroz Program sufinansiranja inovacija, Fonda za inovacionu delatnost, namerava da dodeli ugovor za robu, i to: nabavka lasera za sečenje limova.

 Tenderska dokumentacija (Deo A, Deo B i predlog ugovora) koja sadrži dodatne informacije o nabavci dostupna je na linkovima ispod.

Ponude se dostavljaju na adresu Korisnika granta, koja je navedena u Delu A, Sekciji A1, tački 7, na obrascu Deo B.

 Rok za podnošenje ponuda je 07.05.2024. do 15.00 časova.