21.01.2020.

 Objavljen je javni poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije - Uprave za agrarna plaćanja o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, za nabavku novog traktora u 2020-toj godini.

Javnim pozivom su predviđeni podsticaji u visini od 50% - 65% vrednosti novog traktora, ali samo za one za koje se vrši industrijska montaža u Republici Srbiji, a maksimalno do 800.000,00 RSD.
Uslov za podnošenje zahteva je da je investicija realizovana, tj.traktor kupljen a zahtevi se podnose Upravi od 06.01.2020. do 29.05.2020.
Obzirom da FPM Agromehanika ima licencu za industrijsku montažu i distribuciju traktora "Solis", tj. da se oni sklapaju u Srbiji, oni mogu biti predmet ovih podsticaja i to modeli:
Solis 26, Solis 45, Solis 50, Solis 60, Solis 75, kao i specijalizovani modeli: Solis 60NT, Solis 75NT.
Kompletan javni poziv možete pronaći na linku
Za više informacija o cenama i stanju Solis traktora koji mogu biti predmet ovih podsticaja, pozovite naš maloprodajni centar na telefone: 063/485-312 ili 062-805-4152 kao i nekoga od naših distributera na teritoriji Srbije!