01.12.2014.

Prateći razvoj novih tehnologija u oblasti industrijskog čišćenja, FPM Agromehanika je pustila u pogon novo savremeno postrojenje za peskarenje/sačmarenje koje omogućava  postizanje veoma visokog stepena čistoće tretiranih delova i sklopova.

 

Postrojenje je komornog tipa, dimenzija komore 1000x1500x3500 mm,  sa 6 turbina, a kao abrazivno sredstvo  se koriste visokougljenične čelične kuglice prečnika od 0,8 do 1,4 mm. Procesom proizvodnje je predviđeno da svaki deo pre bojanja ide u komoru za peskarenje, čime se postiže bolje prijajanje boje na tretiranu površinu, a to kao krajnji rezultat pruža viši kvalitet i trajnost bojenja, odnosno plastificiranja.

 

FPM Agromehanika, puštanjem ovog savremenog postrojenja u rad, ostaje istrajna u nameri da prati savremene tendencije na polju obrade metala, kako bi bila u mogućnosti da pruži visok kvalitet proizvoda tržištima širom sveta.