05.02.2021.
      Model VM, mulčar namenjen za voćnjake i vinograde, dizajniran je nakon potpunog rebrendiranja kompanije. Ideja je bila da se koriste samo tehnologije koje daju vrhunski i dosledan kvalitet izrade u okviru ograničenja materijala. Izgled mašine izveden je iz redizajniranog logotipa i sadrži oštre linije orijentisane na kretanje, velike ravne površine u skladu sa savremenim trendovima i prepoznatljive detalje. Ramna konstrukcija podseća na karakterističnu siluetu planine Rtanj, u čijem se podnožju nalazi kompanija. Ova planina nosi mnoge pozitivne konotacije na lokalnom nivou, što pomaže u izgradnji poverenja. Ojačana bočna maska predstavlja glavu konja, simbol snage, vernosti i istrajnosti, koja se dalje povezuje sa logom. Robustnost je naglašena rebrima, dok se utisak uređenosti i discipline postiže skrivenim spojevima i rasporedom šrafova. Grafika proizvoda potencira glavne pravce forme i naglašava dinamiku.
Originalnu vest pogledajte na linku: 

https://bigsee.eu/vm-200ghc/